pozyczka.org


Strona główna Bank MillenniumPożyczka hipoteczna
Formularz kontaktowy
 
Pożyczka Hipoteczna
 


Wysokość pożyczki

Minimalna kwota pożyczki: 20 tys. PLN
Maksymalna kwota pożyczki: do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Dodatkowo maksymalna wysokość pożyczki zależy od Twoich dochodów


Okres kredytowania

Minimalny okres kredytowania: 3 lata
Maksymalny okres kredytowania: 25 lat


Waluta pożyczki

PLN


Spłata pożyczki

Pożyczkę możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

W trakcie spłaty pożyczki możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

 • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty pożyczki w roku
 • 6-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty pożyczki.

Zabezpieczenia

Aby uzyskać pożyczkę hipoteczną w Banku Millennium, powinieneś dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Docelowym zabezpieczeniem pożyczki jest:
 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium

UWAGA! Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy

UWAGA! Jeśli nie chcesz ubezpieczać się we własnym zakresie, pomożemy Ci - możesz skorzystać z opcji grupowego ubezpieczenia nieruchomości i na życie. Zyskujesz podwójnie - płacisz niskie składki i oszczędzasz czas (nie musisz co roku dostarczać do Banku cesji z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie i nieruchomości).

Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego ustanawia się tzw.prowizja za podwyższone ryzyko pobierana do czasu ustanowienia hipoteki.

UWAGA! Miesięczna prowizja za podwyższone ryzyko wynosi tylko 0,0833% kwoty kredytu. Załatwieniem wszelkich formalności związanych z prowizją za podwyższone ryzyko zajmie się Bank - wystarczy zaznaczyć we wniosku kredytowym opcję zabezpieczenia pożyczki do czasu ustanowienia hipoteki.

Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć się dodatkowo. W Banku Millennium skorzystasz z opcji dobrowolnego ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów.


Copyright Bank Millennium 2008
 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

Dobre pożyczki hipoteczne - wyślij wniosek online do banku !

Usługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money